notice
Domov Novice društva Vabilo- društvo Cekin
Vabilo- društvo Cekin Pretvori v PDF datoteko Natisni Pošlji z e-pošto
THURSDAY, 04 JANUARY 2018 10:36

Datum: 22.01.2018

VABILO

Upravni odbor Društva rejcev drobnice Cekin Vas vljudno vabi na

 

REDNI LETNI OBČNI ZBOR,

 

ki bo v soboto, 10. februarja 2018, ob 18.00 uri,

v gostilni Medved v Škofji vas.

Dnevni red:

Predstavitev sheme »Izbrana kakovost«.

 

1. Izvolitev delovnega predsedstva

2. Poročilo organov društva:

-   poročilo predsednika o delu društva

-   finančno poročilo

-   poročilo nadzornega odbora

3. Razprava po poročilih

5. Predlog Plana dela za leto 2018

6. Članarina v letu 2018

7. Sprejem novih članov v društvo

8. Razno

Po zaključku uradnega dela bo večerja ter prijeten zabaven večer z glasbo.

 

 

Pripravila:                                                                                                  Predsednik društva:

spec. Vesna Mazej Ušen, univ. dipl. inž. zoot.                                                 Miran Zmrzlak

terenska kmetijska svetovalka I na KGZS – Zavodu CE                                      l.r.

strokovni tajnik društva

 

VABLJENI:

-          Roman Savšek, predsednik Zveze društev rejcev drobnice Slovenije

-    Stanko Jamnik, direktor KGZS – Zavod CE

-    Vesna Čuček, vodja oddelka za kmetijsko svetovanje na KGZS – Zavod CE

-          Zoran Kramer, vodja Oddelka za živinorejo na KGZS – Zavod CE

-          Alberta Zorko, višja koordinatorka za področje kmetijstva na KGZS

-          člani strokovne skupine za rejo drobnice pri KGZS – Zavod CE in KGZS – Zavod LJ

-          predsedniki društev rejcev drobnice

-    Marjana Cvirn, urednica revije Drobnica

-          župani oz. predstavniki občin

LAST_UPDATED2