notice
Domov Novice
Novice
VOŠČILO Pretvori v PDF datoteko Natisni Pošlji z e-pošto
WEDNESDAY, 06 DECEMBER 2017 06:52

Ob iztekajočem letu in v pričakovanju novega je čas,

ko drug drugemu zaželimo dobro leto.

Vsem vam želimo lepe praznične dni.

V novem letu pa veliko sreče, zdravja in uresničenih sanj

ter naj vas spremlja vse dobro!

LAST_UPDATED2
 
4. strokovni posvet Reja drobnice Pretvori v PDF datoteko Natisni Pošlji z e-pošto
THURSDAY, 12 OCTOBER 2017 11:09

 

Vabilo na 4. strokovni posvet

Reja drobnice,

ki bo 23. in 24. novembra 2017 v Termah Dobrna.

Program posveta

1. DAN, 23. november 2017

8.00–9.00        Registracija

 

9.00–9.30      Uvodni pozdravi

9.30–10.00    Predstavitev ukrepov Skupne kmetijske politike 2015–2020, pomembnih za rejce drobnice (T. Kvas-Majer)

10.00–10.20    Izbrana kakovost (MKGP)

10.20–10.40    Razprava

 

10.40–11.0O   Odmor za kavo

 

Sekcija I: GENETIKA IN SELEKCIJA

Vodji sekcije: Mojca Simčič in Simon Horvat

11.00–11.30    Posledice inbridinga (S. Horvat)

11.30–11.50    Določanje porekla pri drežniški pasmi koz (D. Pečovnik)

11.50–12.20    Genetska karakterizacija bovške ovce in istrske pramenke (M. Simčič)

12.20–12.40    Ocenjevanje lastnosti zunanjosti in telesne kondicije pri kozah (A. Cividini)

12.40–13.00    Razprava

13.00–14.30    Kosilo

 

Sekcija II: ZDRAVSTVENO VARSTVO IN REPRODUKCIJA DROBNICE

Vodja sekcije: Marjan Kosec

14.30–14.50    Notranji zajedavci pri drobnici (J. Ježek)

14.50–15.10    Bolezen modrikastega jezika (T. Malovrh in P. Hostnik)

15.10–15.30    Mastitis (A. Pengov)

15.30–15.50    Možnost vključitve umetnega osemenjevanja v reje koz in dosedanji rezultati (P. Klinc)

15.50–16.10    Biovarnost (J. Starič)

16.10–16.30    Razprava

 

16.30–17.00    Odmor za kavo

 

Sekcija III: PREHRANA IN TEHNOLOGIJA

Vodji sekcije: Angela Cividini in Marjeta Ženko

17.00–17.20    Posebnosti pri zauživanju ovc in koz (M. Ženko)

17.20–17.40    Vpliv tehnologije vzreje na kakovost jagnjetine (A. Cividini)

17.40–18.00    Koristi in omejitve mešane paše ovc in koz (M. Vidrih)

18.00–18.20    Značilnosti kozjega mleka ekološke in konvencionalne reje (P. Mohar Lorbeg, A. Čanžek Majhenič, P. Treven)

18.02–18.40    Razprava

 

20.00       Skupna večerja

 

2. DAN (24. november 2017)

Sekcija IV: EKONOMIKA IN TRŽENJE

Vodji sekcije: Irena Orešnik in Klavdija Kancler

8.00–8.20       Model za ocenjevanje stroškov prireje kozjega mleka – izdelava tehnoloških kart na podlagi slovenskih rej (B. Moljk in J. Brečko)

8.20–8.40      Pravilno označevanje proizvodov (M. Kos Skubic)

8.40–9.00      Sodobni izzivi pri trženju izdelkov iz mleka drobnice (I. Orešnik)

9.00–9.20      Ovčja volna v okviru čezmejnih in transnacionalnih EU programov (K. Kancler)

9.20–9.40      Razprava

 

9.40–10.00    Odmor za kavo

 

Sekcija V: OBNAŠANJE ŽIVALI

Vodji sekcije: Dušanka Jordan in Manja Zupan

10.00–10.20    Spremljanje obnašanja koz srnaste pasme na ravninskem pašniku (M. Zupan)

10.20–10.40    Obnašanje koz srnaste pasme v molzišču (P. Železnikar in M. Zupan)

10.40–11.00    Ocenjevanje dobrega počutja koz v reji z izpustom in brez izpusta (D. Jordan in M. Zupan)

11.00–11.20    Razprava

 

11.20–11.30    Odmor brez kave

 

Sekcija VI: PREDSTAVITEV DOBRIH PRAKS

Vodji sekcije: Marjana Cvirn in Roman Savšek

11.30–11.50    Ovčerejska kmetija Škander (U. Škander)

11.50–12.00    Predstavitev ARK kmetij in  (G. Osojnik Črnivec)

12.00–12.10    ARK kmetija Totter (C. Totter)

12.10–12.30    Šolanje ovčarskega psa (N. Bric)

12.30–13.00    Razprava in zaključek (M. Simčič, R. Savšek)

 

Kotizacija: 80 evrov, za vsakega naslednjega družinskega člana 60 evrov. Kotizacija za en dan znaša 50 evrov.

Kotizacija zajema: stroške organizacije posveta, kosilo, skupno večerjo z družabnim večerom, napitke med odmori in gradivo posveta.

 

Rok za prijave: 15. november 2017

na e-naslov: This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it ali telefon: 00 386 (0)41 680 551.

Prijava bo veljavna po plačilu kotizacije na transakcijski račun:

Zveza društev rejcev drobnice Slovenije, Rodica, Groblje 3, 1230 Domžale

IBAN: SI56 1918 0500 1149 391

Koda namena: OTHR

Referenca: SI 00 14-2017

Vse ostale informacije dobite na: This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it (Marjana Cvirn), 01 320 38 47 (Polonca Zajc), 01 320 39 26 (Angela Cividini).

Rezervacije prenočišča:

Recepcija Term Dobrna: 00 386 (0)3 78 08 110 ali This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it .

Cena za prenočitev z zajtrkom za eno osebo je 24 evrov v hotelu Park in 29 evrov v hotelu Vita in vključuje neomejeno kopanje v bazenih in še nekatere dejavnosti, ki jih ponujajo Terme.

Cena je za udeležence posveta zagotovljena za prijave do 15. novembra 2017. Po tem datumu veljajo redne cene Term Dobrna.

LAST_UPDATED2
 
Dnevi kmetijstva slovenske Istre Pretvori v PDF datoteko Natisni Pošlji z e-pošto
MONDAY, 09 OCTOBER 2017 09:48

Društvo rejcev drobnice Istre in Krasa

Zveza društev rejcev drobnice Slovenije in Revija Drobnica v sodelovanju z Društvom rejcev drobnice Istre in krasa, KGZS Kmetijsko gozdarskim zavodom Nova Gorica in Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani vabijo na prireditev

Dnevi kmetijstva slovenske Istre, ki bo 21. in 22. oktobra 2017.

V okviru prireditve bo potekalo 20. Državno tekmovanje v strižnji ovc in državna razstava drobnice. Začetek tekmovanja je v soboto ob 10. uri, finale pa predvidoma ob 17. uri. Ob 14. uri, bo v Športni dvorani Bonifika organizirano predavanje za rejce drobnice. V športni dvorani bo od 9. do 15. ure potekala učna pot »Od ovce do izdelka«, ki bo prikazovala uporabo ovčje volne. Obiskovalci bodo lahko poskusili spresti volno, jo kvačkali, štrikali ali izdelati svoj filc.

 

Program:

SOBOTA 21. oktober 2017

8:00  najkasnejši prihod živali za razstavo

10:00     začetek državnega prvenstva v strižnji ovc- predtekmovanja

12:00     prikaz zganjanja ovc s pastirskimi psi

14:00     start-up predavanje za rejce, 1.nadstropje Športna dvorana Bonifika, 60 minut (predavatelji Zajc Polonca, UL, BF, Oddelek za zootehniko, Kancler Klavdija, KGZ Nova Gorica, Ženko Marjeta, KGZ Celje)

15:30     finale državnega prvenstva v strižnji ovc

17:00     razglasitev zmagovalca v obeh kategorijah (v dvorani), nagovor predsednika Zveze društev rejcev drobnice Slovenije, organizatorja Državnega prvenstva v strižnji ovc

17:30     prikaz zganjanja ovc s pastirskimi psi

 

 

NEDELJA  22.oktober 2017

12:00     prikaz strižnje in obrezovanja parkljev

12:30     prikaz zganjanja ovc s pastirskimi psi

15:00     prikaz strižnje in obrezovanja parkljev

15:30     prikaz zganjanja ovc s pastirskimi psi

17:30     zaključek razstave

LAST_UPDATED2
 
20. državno tekmovanje v strižnji ovc Pretvori v PDF datoteko Natisni Pošlji z e-pošto
FRIDAY, 02 JUNE 2017 08:35

Zveza društev rejcev drobnice Slovenije in Revija Drobnica v sodelovanju z Društvom rejcev drobnice Istre in krasa, KGZS Kmetijsko gozdarskim zavodom Nova Gorica in Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani

vabimo na

20. DRŽAVNO TEKMOVANJE V STRIŽNJI OVC,

ki bo v soboto, 21. oktobra 2017, v Kopru v okviru Dnevov kmetijstva slovenske Istre,

ki bodo 21. in 22. oktobra na Bonifiki.

Tekmovanje bo potekalo v dveh kategorijah: s škarjami in z električnimi strojčki. Vabimo vse, ki želite preskusiti svojo spretnost v strižnji, da se prijavite na tekmovanje.

Vabljeni tudi vsi, ki želite prodajati svoje izdelke ali kakorkoli predstaviti svojo dejavnost, povezano z rejo drobnice, da se prijavite za sodelovanje.

V okviru prireditve bo tudi državna razstava drobnice.

Prijave sprejemamo v uredništvu revije Drobnica: tel.: 05 90 10 576, 041 680 551, e-naslov: This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it .

LAST_UPDATED2
 
Vpis v Evidenco imetnikov rejnih živali Pretvori v PDF datoteko Natisni Pošlji z e-pošto
FRIDAY, 24 FEBRUARY 2017 07:11

Vpis v Evidenco imetnikov rejnih živali (EIRŽ)

V evidenco imetnikov se morajo vpisati imetniki, ki redijo naslednje žival:

 • govedo, kopitarji;
 • drobnica, prašiči, divjad iz obore za rejo, alpake, lame, polži;
 • perutnina, kunci;
 • akvakultura, čebele.

V evidenco imetnikov se imetnik rejnih živali vpiše na podlagi vloge, iz katerega morajo biti razvidni naslednji podatki:

 • ime in priimek oziroma firma ter naslov oziroma sedež imetnika živali;
 • enotna matična številka občana (v nadaljnjem besedilu: EMŠO) oziroma matična številka poslovnega subjekta imetnika živali ali davčna številka;
 • lokacija gospodarstva (poštni naslov, če ta ne obstaja, pa geografske koordinate lokacije – N,E, po ETRS89), izjemoma pa lahko tudi podatke iz katastra (katastrska občina, parcela);
 • identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva (KMG-MID), če že obstaja, ali identifikacijska številka gospodarstva (G-MID), če že obstaja;
 • stalež po vrstah rejnih živali;
 • podpis imetnika;
 • s soglasjem imetnika tudi podatki za stike, (elektronski naslov in telefonske številke)

Kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v uradne evidence, ki se vodijo v okviru pristojnega organa, in iz katerih je razvidno, da imetnik redi živali na lokaciji gospodarstva, se v evidenco imetnikov vpišejo po uradni dolžnosti.

Imetnik rejnih živali mora morebitne spremembe podatkov o imetniku ali gospodarstvu sporočiti najpozneje v 30 dneh po spremembi.

Imetnik živali pred vpisom v register imetnikov živali mora imeti ustrezno izobrazbo ali biti strokovno usposobljen.

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

 • Pravno sredstvo: Upravni spor
 • Pristojni organ: Upravno sodišče Republike Slovenije
 
« ZačetekNazaj12345678910NaprejKonec »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL