koze dobre molznice

Kupim dve sanski ali srnasti v 2. ali v 3. laktaciji. Tel. št. 041 518 973