Kozlič drežniške pasme

Za prodajo imamo dva letošnja kozliča drežniške pasme.

Trop sodeluje pri izvajanju nalog rejskega programa (kontroliran trop).

Lokacija- Strmec nad Dobrno.

Kontakt: (040) 260 896