Ovna VFB pasme

Prodajata se dva ovna VFB pasme stara 8 let ter 4 leta, ki sta vključena v kontrolo porekla in proizvodnje.

Kontakt: 040 467 026