Sanska mlekarca in križanci

Koza je tik pred vrhuncem laktacije. Lanska laktacija je bila 600l v 250 dneh. Umirjena, neproblematična. Pašna reja. Čreda v rejskem programu, programu za praskavec, serološko negativna na pseudotuberkulozo, kozji artritis, paratuberkulozo. 150€
Možnost nakupa še kakšne mlekarce, naprodaj tudi ženski mladiči pasemski moški, ženski križanci.
Moški z elitnim angleškim kozlom Sanske pasme
Ženski križani z kašmirskim ali anglonubijskim kozlom. Oba ellitna.
040794349