ZDRDS na sejmu AGRA

Zveza društev rejcev drobnice Slovenije na 56. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA

Zveza društev rejcev drobnice Slovenije je stanovska organizacija, ki v svojih vrstah združuje rejce ovc in koz in jim pomaga pri njihovem delu. V zvezo je včlanjenih enaindvajset društev rejcev drobnice iz cele Slovenije, ki štejejo od štirideset do preko tristo članov.

Zveza je priznana rejska organizacija za drobnico, kar je izpolnitev ene najpomembnejših nalog, odkar obstaja. Tako imajo rejci, člani zveze, možnost odločanja o rejskih programih in nadzora nad njihovim izvajanjem.

Zveza že vrsto let predstavlja rejo drobnice in njene proizvode na mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni. Tudi letos je naš razstavni prostor D4, in sicer ob prašičjem hlevu. Razstavili bomo avtohtone in tradicionalne pasme ovc in koz: belokranjsko pramenko, istrsko pramenko, jezersko-solčavsko ovco, oplemenjeno jezersko-solčavsko ovco, slovensko srnasto pasmo koz in bursko pasmo koz ter tujerodno mesno pasmo ovc Ile de France. Na razstavnem prostoru Zveze društev rejcev drobnice Slovenije bodo obiskovalci sejma na promocijskem pultu lahko povprašali rejce in strokovnjake o reji drobnice in vsem, kar jih zanima o tej gospodarski panogi, če razmišljajo, da bi začeli s kozjerejo ali ovčerejo.

Poleg živali bomo predstavili izdelke, ki jih dobimo z rejo drobnice: volno in volnene izdelke, mleko in mlečne izdelke ter mesnine in meso drobnice. V poskušnjo in naprodaj bomo ponudili izdelke iz ovčjega in kozjega mleka.

Na dan drobnice, v sredo, 29. avgusta 2018, bomo pripravili pestro dogajanje:

11.00–13.00 / dvorana 4

Predavanje: Izbrana kakovost in Zakon o promociji

Predavatelji: Vlasta Grašek s sodelavci, MKGP

Organizatorja: Zveza društev rejcev drobnice Slovenije in revija Drobnica, Kmetijska založba

 

14.00–14.30 / maneža

Predstavitev pasem ovc in koz, ki jih redimo v Sloveniji, s strokovnim komentarjem

 

14.30–15.00 / maneža

Prikaz striženja ovc (Alojz Novak) in rokovanja z drobnico ter predstavitev sortiranja volne

 

15.00–15.30 / maneža

Podelitev priznanj MKGP za najboljše reje drobnice v letu 2017

Po končanem dogajanju v maneži bo pogostitev s pečenim jagenjčkom na razstavnem prostoru ZDRDS v hali D4.

Razstavo bomo vsak dan popestrili s prikazom tkanja (od 10. do 12. ure), polstenja (od 12. do 14. ure) in predenja (od 14. do 16. ure) volne.