Gradiva

Na današnjem območju Slovenije je bila ovčjereja v 18. stoletju, poleg konjereje, najpomembnejša živinorejska panoga. Ovce so dajale mleko, meso in volno, bile so nezahtevne za rejo in preživele so tudi ob skromni prehrani. Nasprotno pa reja koz v preteklosti ni bila cenjena dejavnost in za kozo se je velikokrat uporabljal izraz »krava revnega kmeta«. Zapostavljenost kozjereje kot živinorejske panoge je izvirala iz številnih prepovedi paše koz stoletja nazaj. Ukrepi, ki so prepovedovali pašo koz, so vplivali tudi na poseljenost oziroma postopno praznjenje gorskih vasi. Zmanjševati se je začela tudi vloga ovc. Na ta način se je marsikje izgubilo veliko rejskega znanja, veščin in tradicije reje ovc in koz. Danes obe dejavnosti pridobivata na pomenu in povpraševanje po izdelkih narejenih iz mesa in mleka drobnice je pogosto večje od ponudbe. Glede na to, da je znanje osnova uspešne reje, so na tem mestu zbrane povezave do nekaterih knjig in revij s področja reje drobnice, opisov pasem ovc in koz, ki jih redimo v Sloveniji in za katere je sprejet in potrjen rejski program. Dosegljiva so strokovna poročila o rezultatih rejskega dela v ovčereji in kozjereji in do posameznih člankov s tega področja. Na voljo so tudi številne spletne povezave, med katerimi sta za znanja željne še posebej zanimivi skupini druga literatura in tuja druga literatura. Urejene so tudi povezave do receptov priprave kulinaričnih dobrot.

Strokovna revija Drobnica,  ki jo izdaja Kmetijska založba vključuje številne strokovne prispevke, reportaže, rejske nasvete, novice o bogatem društvenem dogajanju pri nas …, zato vam toplo priporočamo, da se nanjo naročite.