Strokovno delo

Zv-rej-dro2
UL-Biotehniska-fakulteta_crop
KGZS
UL-Veterinarska-fakulteta_crop

Strokovno delo pri reji drobnice je pomembno za razvoj te panoge. Osnova strokovnemu delu je Zakon o živinoreji (ZŽiv), ki določa, da ima Republika Slovenija Skupni temeljni rejski program (v nadaljevanju STRP), s katerim se določi potrjene rejske programe, ki se izvajajo kot Javna služba strokovnih nalog v živinoreji ter zagotovi sredstva za izvedbo teh programov.

Nosilec potrjenih rejskih programov na področju reje drobnice je Zveza društev rejcev drobnice Slovenije (ZDRDS), priznana rejska organizacija (PRO), pri izvajanju posameznih strokovnih nalog pa sodelujejo:

Druge priznane organizacije pri reji drobnice (DPORD);

odobrene organizacije;

ter rejci drobnice po celi Sloveniji.