Kontrola porekla in proizvodnje

Kontrola porekla in proizvodnje pri drobnici se izvaja pri rejcih, ki imajo svoje trope vključene v rejski program. Kontrola porekla in proizvodnje zajema naloge rodovništva, reprodukcije in selekcije. Namenjena je spremljanju proizvodnih rezultatov čistopasemskih plemenskih živali ter vodenju rodovniških knjig, s čimer želimo izboljšati selekcijski napredek in ohraniti stalež čistopasemskih živali. Širjenje genetskega napredka se zagotavlja z rejo visoko kakovostnih plemenjakov (lastna preizkušnja na testni postaji in lastna preizkušnja v pogojih reje) in s programi za genetsko izboljšanje populacij.

Kontrolo porekla in proizvodnosti ovc in koz pri rejcih po celotni Sloveniji opravljajo kontrolorji iz kmetijsko gozdarskih zavodov Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Delo kontrolorjev in sodelovanje z rejci koordinirajo dr. Andreja Komprej (KGZ Celje), Klavdija Kancler (KGZ Nova Gorica), in mag. Andrej Kastelic (KGZ Novo mesto).

Kontrola poteka po usklajenih pravilih in navodilih, ki jih morajo upoštevati tako rejci kot kontrolorji. Vse zbrane podatke, ki jih beležijo rejci, kontrolorji preverijo, dopolnijo in izpišejo na posebnih obrazcih, ki jih posredujejo Drugi priznani organizaciji pri reji drobnice, Biotehniški fakulteti (BF). Le ta vse podatke najprej preveri in vnese v Centralno podatkovno zbirko za drobnico (CPZ). Podatki se v CPZ shranijo in analizirajo, rezultati pa se posredujejo nazaj rejcem in kontrolorjem.

Rejci ovc ali koz, ki želijo vstopiti v kontrolo porekla in proizvodnje kontaktirajo območnega selekcionista in se dogovorijo za termin obiska.

Tok

Shema: Tok podatkov v kontroli porekla in proizvodnje

Rezultati kontrole porekla in proizvodnje so zbrani v letnih poročilih.

Rejci, katerih tropi so vključeni v kontrolo porekla in proizvodnje, lahko vse zbrane podatke o svojih živalih pregledujejo v CPZ Drobnica. Poleg tega prejemajo poročila z rezultati o prireji njihovih živali.