Strokovni svet

Strokovni svet priznane rejske organizacije za drobnico daje mnenja in predloge za strokovno delo. Člani so:

 • doc. dr. Mojca Simčič, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko
 • prof. dr. Marjan Kosec, Veterinarska fakulteta
 • Klavdija Kancler, KGZS – Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
 • dr. Andreja Komprej, KGZS – Kmetijsko gozdarski zavod Celje
 • Marjana Cvirn
 • Primož Muri
 • Uroš Macerl
 • Boris Grabrijan
 • Evgen Gerželj
 • Rafko Novak
 • Andrej Dremelj
 • Irena Orešnik
 • Jurij Uršič
 • Janez Smrtnik