Kontrola mlečnosti

V tropih ovc in koz za prirejo mleka poteka kontrola mlečnosti, ki se izvaja po pravilih organizacije ICAR. V uporabi je tako imenovana AT4 metoda. Kontrolor v času laktacije opravi kontrolo mlečnosti v približno mesečnih intervalih. Metoda je alternirajoča (AT) oz. izmenjujoča, saj se izvaja en mesec pri jutranji molži, naslednji mesec pa pri večerni molži itd. Kontrolor za vsako žival izmeri količino namolzenega mleka ter vzame vzorec mleka za laboratorijsko analizo sestave mleka (vsebnosti maščobe, beljakovin in laktoze) in po želji za zdravstveno stanje živali (vsebnost sečnine, število somatskih celic). Rejci po opravljeni kontroli mlečnosti v tropu in analizah v laboratoriju dobijo rezultate v obliki delnih (mesečnih) laktacijskih izračunov, ki služijo spremljanju prireje in ustreznemu ukrepanju v primeru odstopanj od pričakovanih rezultatov.