Rejske komisije

Za vsako pasmo ovc in koz deluje v okviru rejskih programov tudi rejska komisija. Rejsko komisijo po posameznih pasmah zastopajo rejci, ki redijo posamezno pasmo ovc oziroma koz in so vključeni v rejski program. Člani rejske komisije se vključujejo v posamezne naloge rejskega programa, kot je sprejem novih rejcev v kontrolo porekla in proizvodnje ter licenciranje plemenjakov v pogojih reje in na testnih postajah. Člani rejske komisije na pobudo priznane rejske organizacije in drugih priznanih organizacij predlagajo spremembe rejskega programa, še posebej rejskih ciljev. Njihova najpomembnejša naloga je spremljanje stanja populacije pasme za katero so odgovorni in na podlagi stanja populacije podati predloge za zootehniške ukrepe. Posamezno rejsko komisijo koordinira strokovni koordinator, iz druge priznane organizacije pri reji drobnice – Biotehniške fakultete.

Strokovni koordinatorji za ovce po pasmah

Pasma Ime in priimek E-pošta Telefon
JS viš. pred. dr. Angela Cividini
Gregor Šen, mag.inž.kmet.
Polonca.Zajc, dipl.inž.zoot., viš. strok.sod.
angela.cividini@bf.uni-lj.si
gregor.sen@bf.uni-lj.si
polonca.zajc@bf.uni-lj.si
01 320 39 26
01 320 38 61, 051 487 868
01 320 38 47
JSR
BP
IP Domen Drašler, dipl. inž. zoot.
Polonca Zajc, dipl. inž. zoot., viš. strok.sod.
domen.drasler@bf.uni-lj.si
polonca.zajc@bf.uni-lj.si
01 320 39 30
01 320 38 47
B

Strokovni koordinatorji za koze po pasmah

Pasma Ime in priimek E-pošta Telefon
DR Domen Drašler, dipl. inž. zoot.
Polonca Zajc, dipl. inž. zoot., viš. strok.sod.
domen.drasler@bf.uni-lj.si
polonca.zajc@bf.uni-lj.si
01 320 39 30
01 320 38 47
BU viš. pred. dr. Angela Cividini

Gregor Šen, mag.inž.kmet.

Polonca Zajc, dipl.inž.zoot., viš. strok.sod.

angela.cividini@bf.uni-lj.si

gregor.sen@bf.uni-lj.si

polonca.zajc@bf.uni-lj.si

01 320 39 26

01 320 38 61, 051 487 868

01 320 38 47

SA
SR