Kontrola porekla

Spremljanje porekla pri drobnici je namenjeno izboljšanju rodovnika, v smislu nadgrajevanja rodovnega drevesa in za spremljanje števila čistopasemskih živali vsake posamezne pasme pri drobnici. Rejci morajo spremljati poreklo živali, kar zagotovijo z ustreznim in pravočasnim označevanjem vseh živali v tropu. Da je poreklo popolno (po očetovi strani), je potrebna tudi kontrola nad pripusti oziroma le po en plemenjak na en trop/skupino ovc ali koz. Označevanje živali v kontroli se v osnovi ne razlikuje od predpisanega sistema označevanja (Pravilnik o identifikaciji in registraciji drobnice, Ur.l. RS št. 75/10; Ur.l. RS št. 26/14) za vso drobnico, kar ureja Sektor za Identifikacijo in Registracijo (SIR) pri Ministrstu za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano. Dodatne zahteve za označevanje drobnice v kontroli porekla in proizvodnje so:

 • mladiče je potrebno označiti čimprej po rojstvu in
 • odrasle živali morajo imeti v desnem ušesu predpisano ušesno znamko, v levem ušesu  pa tetovažo z enako številko kot na znamki v desnem ušesu.

Vse čistopasemske plemenske živali iz tropov, ki so vključeni v kontrolo porekla in proizvodnje so vpisane v posamezno rodovniško knjigo za pripadajočo pasmo. V CPZ Drobnica se vodijo naslednje rodovniške knjige:

 • Rodovniška knjiga za jezersko-solčavsko ovco
 • Rodovniška knjiga za oplemenjeno jezersko-solčavsko ovco
 • Rodovniška knjiga za bovško ovco
 • Rodovniška knjiga za belokranjsko pramenko
 • Rodovniška knjiga za istrsko pramenko
 • Rodovniška knjiga za slovensko srnasto kozo
 • Rodovniška knjiga za slovensko sansko kozo
 • Rodovniška knjiga za drežniško kozo
 • Rodovniška knjiga za bursko kozo

Za živali vpisane v rodovniško knjigo se na zahtevo rejca izda Zootehniško spričevalo

3

 

Ustrezno označevanje živali in točno poreklo sta osnovi za kontrolo in nadaljnje rejsko delo.

kontrola_2kontrola_1kontrola

Za dodatne informacije o ponudnikih ušesnih znamk sledite povezavi.