Poročila

Rejske organizacije vsako leto analizirajo zbrane podatke v okviru kontrole porekla in proizvodnje in ostalega strokovnega dela. Rezultati analiz so predstavljeni v strokovnih poročilih, ki služijo za različna namena. Rejci v kontroli porekla in proizvodnje lahko s pomočjo rezultatov uravnavajo rejo in se hkrati primerjajo z drugimi rejci v kontroli. Ostali rejci izven kontrole lahko spremljajo rezultate in jih primerjajo z opažanji v njihovih tropih. Rezultati so lahko tudi eden od kriterijev pri izboru rejca za nakup plemenskih živali. Navsezadnje so zbrani podatki in rezultati analiz uporabljeni tudi pri spremljanju trendov na nivoju celotnih populacij in so vedno osnova za sprejemanje strokovnih odločitev.
Letni sumarniki in arhiv poročil
Plodnost in rodnost
Rastnost
Mlečnost