Kontrola rastnosti

Pri rejcih poteka tudi kontrola rasti jagnjet in kozličev v obdobju od rojstva do odstavitve (mlečne pasme) oziroma do starosti 60±15 dni (mesne pasme). Za namen spremljanja rastnosti v pogojih reje, rejci stehtajo mladiče prvič ob rojstvu ter drugič ob odstavitvi oziroma pri starosti 60±15 dni. Dober prirast jagnjet in kozličev v tem obdobju je ključnega pomena za uspeh v prireji mesa, pri prireji mleka pa dohodek od prodaje jagnjet ali kozličev ni zanemarljiv.