Kontrola plodnosti in rodnosti

Kontrola plodnosti in rodnosti se izvaja pri vseh tropih v kontroli porekla in proizvodnje ne glede na usmeritev (prireja mesa, prireja mleka). Spremljajo se podatki o datumu jagnjitve/jaritve in velikosti gnezda (število rojenih, živorojenih in odstavljenih jagnjet/kozličev). Pri prireji mesa sta plodnost in rodnost najpomembnejša dejavnika, ki vplivata na gospodarnost reje.

Na podlagi spremljanih podatkov o plodnosti se izračunavajo naslednji parametri plodnosti:

  • število rojenih mladičev v gnezdu
  • število živorojenih mladičev v gnezdu
  • število rojenih mladičev na ovco/kozo na leto
  • število jagnjitev/jaritev na ovco/kozo na leto
  • doba med jagnjitvama/jaritvama

gnezdognezdo1