Ovce

Jezersko-solčavska ovca (JS)

 • Primož MURI – predsednik
 • Klemen MATK
 • Vid PRUŠNIK
 • Irena VOVK
 • Franc TOMŠE
 • Mojmir JOVIČ
 • Janez SMRTNIK
 • Štefan KLINAR
 • Robert ŽGAVEC
 • Jože BRGLES
 • Ivan PEČOVNIK

Jezersko-solčavska pasma

Oplemenjena jezersko-solčavska ovca (JSR)

 • Uroš MACERL – predsednik
 • Peter BREZOVNIK
 • Matilda GOLC
 • Boris GRABRIJAN
 • Metod ŠTRANCAR
 • Jože ŠUŠTERŠIČ
 • Feliks LIPIČ
JSR4_Angela

Belokranjska pramenka (BP)

 • Boris GRABRIJAN – predsednik
 • Stanko PAŠIČ
 • Peter ŠTEFANIČ
 • Simo SELAKOVIČ
 • Jože GEŠELJ
 • Niko NOVAK
 • Boštjan STARAŠINIČ

Belokranjska pramenka

Bovška ovca (B) in oplemenjena bovška ovca (VFB)

 • Urban ŠKANDER – predsednik
 • Rafko NOVAK
 • Klemen ČERNUTA
 • Jure PODOBNIK
 • Salvi PRETNER
 • Boštjan JELINČIČ
 • Mitja MLEKUŽ

Bovška pasma

Istrska pramenka (IP)

 • Andrej ŠKIBIN – predsednik
 • Tom LOČNIŠKAR- član

Istrska pramenka