O nas

Drobnica_logotip_V2

Dobrodošli na osrednjem slovenskem spletnem portalu za ovce in koze. Portal je namenjen rejcem, selekcionistom, kontrolorjem in drugim zainteresiranim javnostim.

Prvotna različica portala je bila ustvarjena v letu 2007 v sklopu projekta CIS (št. j.n. B/80/2007/8-CIS). V letih 2017 in 2018 smo portal temeljito prenovili z namenom njegove večje preglednosti in dostopnosti.

Na portalu najdete informacije o rezultatih izvajanja nalog v okviru Skupnega temeljnega rejskega programa na področju reje drobnice, ki ga za Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izvaja Zveza društev rejcev drobnice (PRO – priznana rejska organizacija) v sodelovanju z drugimi priznanimi organizacijami pri reji drobnice (DPORD): Biotehniško fakulteto, Veterinarsko fakulteto in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije.

Portal vsebuje tudi dodatne ciljne vsebine za rejce, kot so objave dogodkov, gradiva in mali oglasi. Predstavljamo tudi pasme drobnice, za katere je v Sloveniji sprejet in potrjen rejski program.

Zv-rej-dro2
UL-Biotehniska-fakulteta_crop
KGZS
UL-Veterinarska-fakulteta_crop
Upravljavec spletnega mesta je Biotehniška fakulteta (kontakt).
Foto material, ki ga uporabljamo na spletni strani
je iz arhiva DPORD UL BF, KGZS in fotografskega studia SimonKr.