Zveza društev rejcev drobnice Slovenije

Zveza društev rejcev drobnice Slovenije je priznana rejska organizacija pri reji drobnice v Sloveniji. ZDRDS je stanovska organizacija, ki v svojih vrstah združuje rejce ovc in koz in jim pomaga pri njihovem delu. V zvezo je včlanjenih enaindvajset društev rejcev drobnice iz cele Slovenije, ki štejejo od štirideset do več kot dvesto članov.

Kontakt in sedež

Zveza društev rejcev drobnice Slovenije
Groblje 3
1230 Domžale

davčna številka: 94841268

e-naslov: drobnica@km-z.si
mobilni telefon: 041 680 551

Zv-rej-dro2

Predsednik

Roman Savšek
e-naslov: roman.savsek@gmail.com
mobilni telefon: 040 663 563

Podpredsednika

Boris Grabrijan
e-naslov: boris.grabrijan@kp-kolpa.si
mobilni telefon: 041 366 501

Tajnica

Marjana Cvirn
e-naslov: drobnica@km-z.si
mobilni telefon: 041 680 551

Irena Orešnik
e-naslov: irena.oresnik@gmail.com
mobilni telefon: 041 798 285

Blagajnik

Dušan Birtič
e-naslov: dusan.birtic@bf.uni-lj.si
mobilni telefon: 031 872 824

Člani nadzornega odbora

Angel Vidmar
e-naslov: vidmar.angel1@siol.net
mobilni telefon: 031 445 236

Milenko Oblak
e-naslov: kozlek.kmetija@kabelnet.net
mobilni telefon: 041 803 290

Marija Mehle
e-naslov: marija.mehle1@gmail.com
mobilni telefon: 051 470 924

Člani častnega razsodišča

Janez Bogataj
e-naslov: skundi.janez@gmail.com
mobilni telefon: 041 327 909

Franc Možina
e-naslov: franc.mozina@gmail.com
mobilni telefon: 041 611 245

Branko Habjan
e-naslov: branko.habjan@gmail.com
mobilni telefon: 041 768 957

Predstavnik zveze v Sindikatu kmetov Slovenije

Mojmir Jovič
mobilni telefon: 04 751 001

Ovce in koze so bile v nekem obdobju naše preteklosti odrinjene na rob. Sedaj spet prihajajo v naš vsakdan in vedno več je tistih, ki jih vračajo med nas. Obstaja mnogo ljudi, na eni strani potencialnih rejcev, na drugi pa porabnikov, ki do drobnice še vedno pristopajo z raznimi predsodki, marsikateri pa tudi preveč optimistično in podcenjujejo težave, s katerimi se bodo srečali pri reji in prodaji svojih izdelkov.

Zato so se rejci s pomočjo kmetijskih svetovalcev in na pobudo nekaterih naprednejših rejcev organizirali v posameznih društvih rejcev drobnice in nato skupaj v juniju 1996 ustanovili Zvezo društev rejcev drobnice Slovenije. Zveza namerava s svojimi aktivnostmi približati drobnico tako rejcem kot potrošnikom. V ta namen zveza in društva organizirajo razstave plemenskih živali, prikaze različnih ovčerejskih in kozjerejskih opravil, tekmovanja (npr. v striženju ovc) ter razstave, načine priprave jedi iz mleka in mesa drobnice ter pokušnje, sodelujejo pa tudi na raznih sejmih. S tem bo zveza pripomogla, da bo reja drobnice postala bolj enakovredna ostalim, dohodkovno močnejšim rejam, in da bodo rejci imeli večje možnosti za prodajo svojih pridelkov in izdelkov.

Zveza društev rejcev drobnice Slovenije (ZDRDS) je ena od organizacij, ki jim lahko namenite do 0,5 % vaše dohodnine. V kolikor tega dela dohodnine ne namenite posamezni organizaciji, se ta znesek vključi v državni proračun.

S tem imate možnost, da sami odločite, kam naj gre del vaše dohodnine in prav je, da podprete vašo stanovsko organizacijo. To lahko storite kadarkoli do konca koledarskega leta. Izpolniti morate obrazec Doh-Don (Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije), ki ga oddate v sistemu eDavki, osebno ali po pošti na kateri koli izpostavi davčnega urada. Obrazec je na voljo tukaj. V obrazec navedete spodnje podatke:

Organizacija:         Zveza društev rejcev drobnice Slovenije
Naslov:                   Groblje 3, 1230 Domžale
Davčna številka:   94841268