Predsednik

Roman Savšek
e-naslov: roman.savsek@gmail.com
mobilni telefon: 040 663 563

 

Podpredsednika

Tom Ločniškar
e-naslov: tom.locniskar@gmail.com
mobilni telefon: 040 601 307

Evgen Gerželj
e-naslov: evgen.gerzelj@gmail.com
mobilni telefon: 041 315 272

Tajnica

Marjana Cvirn
e-naslov: drobnica@km-z.si
mobilni telefon: 041 680 551

Blagajnik

Andreja Komprej
e-naslov: andreja.komprej@ce.kgzs.si
mobilni telefon: 041 855 867

Člani nadzornega odbora

Jure Podobnik
e-naslov: jurepodobnik.91@gmail.com
mobilni telefon: 051 470 924

Janez Fortuna
e-naslov: janez.srecko@gmail.com
mobilni telefon: 041 634 964

Janez Pavlič
e-naslov:
mobilni telefon: 041 232 130

Člani častnega razsodišča

Branko Habjan
e-naslov: branko.habjan@gmail.com
mobilni telefon: 041 768 957

Klemen Petek
e-naslov: muscek@siol.net
mobilni telefon:

Aleš Sedmak
e-naslov: asedmak.org@gmail.com
mobilni telefon:

Predstavnik zveze v Sindikatu kmetov Slovenije

Mojmir Jovič

e-naslov: /
mobilni telefon: 040 751 001

Zveza društev rejcev drobnice Slovenije

Zveza društev rejcev drobnice Slovenije je priznana rejska organizacija pri reji drobnice v Sloveniji. ZDRDS je stanovska organizacija, ki v svojih vrstah združuje rejce ovc in koz in jim pomaga pri njihovem delu. V zvezo je včlanjenih enaindvajset društev rejcev drobnice iz cele Slovenije, ki štejejo od štirideset do več kot dvesto članov.

Kontakt in sedež

Zveza društev rejcev drobnice Slovenije
Groblje 3
1230 Domžale

davčna številka: 94841268

e-naslov: drobnica@km-z.si
mobilni telefon: 041 680 551

Zv-rej-dro2

Ovce in koze so bile v nekem obdobju naše preteklosti odrinjene na rob. Sedaj spet prihajajo v naš vsakdan in vedno več je tistih, ki jih vračajo med nas. Obstaja mnogo ljudi, na eni strani potencialnih rejcev, na drugi pa porabnikov, ki do drobnice še vedno pristopajo z raznimi predsodki, marsikateri pa tudi preveč optimistično in podcenjujejo težave, s katerimi se bodo srečali pri reji in prodaji svojih izdelkov.

Zato so se rejci s pomočjo kmetijskih svetovalcev in na pobudo nekaterih naprednejših rejcev organizirali v posameznih društvih rejcev drobnice in nato skupaj v juniju 1996 ustanovili Zvezo društev rejcev drobnice Slovenije. Zveza namerava s svojimi aktivnostmi približati drobnico tako rejcem kot potrošnikom. V ta namen zveza in društva organizirajo razstave plemenskih živali, prikaze različnih ovčerejskih in kozjerejskih opravil, tekmovanja (npr. v striženju ovc) ter razstave, načine priprave jedi iz mleka in mesa drobnice ter pokušnje, sodelujejo pa tudi na raznih sejmih. S tem bo zveza pripomogla, da bo reja drobnice postala bolj enakovredna ostalim, dohodkovno močnejšim rejam, in da bodo rejci imeli večje možnosti za prodajo svojih pridelkov in izdelkov.

Zveza društev rejcev drobnice Slovenije (ZDRDS) je ena od organizacij, ki jim lahko namenite do 0,5 % vaše dohodnine. V kolikor tega dela dohodnine ne namenite posamezni organizaciji, se ta znesek vključi v državni proračun.

S tem imate možnost, da sami odločite, kam naj gre del vaše dohodnine in prav je, da podprete vašo stanovsko organizacijo. To lahko storite kadarkoli do konca koledarskega leta. Izpolniti morate obrazec Doh-Don (Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije), ki ga oddate v sistemu eDavki, osebno ali po pošti na kateri koli izpostavi davčnega urada. Obrazec je na voljo tukaj. V obrazec navedete spodnje podatke:

Organizacija:         Zveza društev rejcev drobnice Slovenije
Naslov:                   Groblje 3, 1230 Domžale
Davčna številka:   94841268