Biotehniška fakulteta

UL BF, Druga priznana organizacija pri reji drobnice, skrbi za izvajanje strokovnih nalog zapisanih v potrjenih Rejskih programih za posamezne pasme drobnice, ki so vključeni v Skupni temeljni rejski program in se izvajajo kot Javna služba strokovnih nalog v živinoreji.
Biotehniška fakulteta kot DPORD skrbi za:
  • vodenje in izvajanje preizkušnje proizvodnih lastnosti na testnih postajah,
  • kontrolo porekla in proizvodnje, vodenje rodovniških knjig za odbrane plemenske živali, izdajanje predpisanih zootehniških dokumentov, vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk,
  • spremljanje, vrednotenje in interpretacijo rezultatov proizvodnosti drobnice ter napovedovanje genetskih vrednosti,
  • razvoj preizkusov in metod za izvajanje rejskih programov.
UL-Biotehniska-fakulteta_crop

Sedež

Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana

telefon: 01 320 30 00
e-pošta: dekanat@bf.uni-lj.si
spletna stran: www.bf.uni-lj.si
spletna stran za DPORD:
www.bf.uni-lj.si/index.php?id=953

Odgovorna uradna oseba

prof. dr. Marina Pintar, dekanja
e-pošta: marina.pintar@bf.uni-lj.si
telefon: 01 320 30 10

izr.prof. dr. Tatjana Pirman, prodekan za področje zootehnike
e-pošta: tatjana.pirman@bf.uni-lj.si
telefon: 01 320 38 04

Strokovni vodja rejskih programov

doc. dr. Mojca Simčič
e-pošta: mojca.simcic@bf.uni-lj.si
telefon: 01 320 39 13

Druga priznana organizacija v reji drobnice, UL BF

viš. pred. dr. Angela Cividini, vodja DPORD
e-pošta: angela.cividini@bf.uni-lj.si
telefon: 01 320 39 26
doc. dr. Mojca Simčič
e-pošta: mojca.simcic@bf.uni-lj.si
telefon: 01 320 39 13
Polonca Zajc, dipl. inž. zoot.
e-pošta: polonca.zajc@bf.uni-lj.si
telefon: 01 320 38 47

 Dušan Birtič, inž. kmet.
 e-pošta: dusan.birtic@bf.uni-lj.si
telefon: 01 320 38 79, 051 487 868

 Domen Drašler, dip. inž. zoot.
 e-pošta: domen.drasler@bf.uni-lj.si
telefon: 01 320 39 30

 Marko Bizjak, mag.inž.zoot.
 e-pošta: marko.bizjak@bf.uni-lj.si
telefon: 01 320 38 61

 Gregor Šen, dipl.inž.kmet.živ.
 e-pošta: gregor.sen@bf.uni-lj.si
telefon: 01 320 38 61

 Jaka Čuk
 e-pošta: jaka.cuk@bf.uni-lj.si