Veterinarska fakulteta

UL VF, Druga priznana rejska organizacija pri reji drobnice, skrbi za izvajanje nekaterih nalog zapisanih v Rejskih programih za posamezne pasme drobnice, posebej za androloški pregled plemenjakov in pregled semena.

Še tako dober plemenjak je neuporaben, če ni zmožen ploditi. Na testnih postajah se zato poleg proizvodnih lastnosti opravi tudi androloški pregled plemenjakov in pregled semena.

Ponovni odvzem in pregled semena se lahko izvede v primerih, ko je kakovost semena tik pod sprejemljivimi kriteriji, opisanimi pri ocenjevanju in razvrščanju plemenjakov v kakovostne razrede.

UL-Veterinarska-fakulteta_crop
Androloški pregled plemenjakov in pregled semena vključuje:
  • meritev obsega mod,
  • zunanji pregled spolnih organov,
  • odvzem semena z elektroejakulatorjem,
  • pregled semena, ki vključuje barvo, volumen, gostoto, delež progresivno gibljivih semenčic, delež moteno gibljivih in delež negibljivih semenčic  in
  • laboratorijski pregled morfoloških sprememb semenčic.

Sedež

Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Gerbičeva 60
1115 Ljubljana

telefon: 01 47 79 100
faks: 01 283 22 43
spletna stran: http://www.vf.uni-lj.si
spletna stran za DPORD:
http://www.vf.uni-lj.si/si/krvz/

Odgovorna uradna oseba

izr.prof.dr.Breda Jakovac Strajn, dekanja

e-pošta: dekanja@vf.uni-lj.si
telefon: 01 477 91 01

Druga priznana organizacija pri reji drobnice, UL VF

prof. dr. Janko Mrkun, odgovorni vodja
e-pošta: janko.mrkun@vf.uni-lj.si
telefon: 01 477 92 64 /68 /73
mobitel: 041 360 286