TP Logatec

Testna postaja za ovne deluje v okviru Pedagoško raziskovalnega centra za živinorejo Logatec. V test so vključeni ovni pasem:
  • jezersko-solčavska ovca (JS)
  • oplemenjena-jezersko solčavska ovca (JSR)

Lokacija

UL BF Oddelek za zootehniko
PRC za živinorejo – Logatec

Rovtarska cesta 38
1370 LOGATEC

Kontaktna oseba za test in prodajo ovnov

Dušan Birtič, 051 487 868, dusan.birtic@bf.uni-lj.si
zemljevid

Ponudba testiranih ovnov

Cene ovnov po kategorijah na PRC Logatec:
Kategorija Cena (v EUR z DDV)
1A  230,00
1B  210,00
2A  180,00
2B  150,00
3A  130,00
               3B-izločeni   70,00

Ob nakupu plemenskega ovna kupec prejme zdravstveno spričevalo, po pošti pa prejme še “Izkaz o poreklu plemenske drobnice” (rodovnik) z vpisano oceno ovna in potrdilo o licenciranju.

js

Rodovniska št. Datum rojstva Datum konca testa Ocena

jsr

Rodovniska št. Datum rojstva Datum konca testa Ocena

Napovednik

Za trenutno razpoložljive testirane ovne preverite seznam s TP Logatec. Za več informacij pokličite na 051-487-868.