TP Logatec

Testna postaja za ovne deluje v okviru Pedagoško raziskovalnega centra za živinorejo Logatec. V test so vključeni ovni pasem:
  • jezersko-solčavska ovca (JS)
  • oplemenjena-jezersko solčavska ovca (JSR)

Lokacija

UL BF Oddelek za zootehniko
PRC za živinorejo – Logatec

Rovtarska cesta 38
1370 LOGATEC

Kontaktna oseba za test in prodajo ovnov

Dušan Birtič, 051 487 868, dusan.birtic@bf.uni-lj.si
zemljevid

Ponudba testiranih ovnov

Cene ovnov po kategorijah na PRC Logatec:
Kategorija Cena (v EUR z DDV)
1A  260,00
1B  240,00
2A  210,00
2B  180,00
3A  150,00
               3B-izločeni   80,00

V primeru nakupa, kupec prejme zootehniško spričevalo, poslano preko klasične pošte na domači naslov.

js

Rodovniska št. Datum rojstva Datum konca testa Ocena

Napovednik

Za trenutno razpoložljive testirane ovne preverite seznam s TP Logatec. Za več informacij pokličite na 051-487-868.