Plemenske živali

Po koncu lastne preizkušnje (direktni test) na testni postaji se ovne na podlagi zbranih rezultatov razvrsti v šest razredov:
 • 1A: Nadpovprečen dnevni prirast tekočega povprečja skupine. Lastnosti zunanjosti so korektne. Delež progresivno gibljivih semenčic najmanj 60 %, morfološko spremenjenih semenčic pa do vključno 20 %. TSE genotip je NSP 1 ali NSP 2.
 • 1B: Najmanj povprečen dnevni prirast tekočega povprečja skupine. Lastnosti zunanjosti bistveno ne odstopajo od zaželenih. Delež progresivno gibljivih semenčic najmanj 60 %, morfološko spremenjenih semenčic do vključno 20 %.
 • 2A: Povprečen dnevni prirast tekočega povprečja skupine. Posamezna telesna lastnost izraziteje ne odstopa od zaželene. Delež progresivno gibljivih semenčic najmanj 60 %, morfološko spremenjenih semenčic do vključno 20 %.
 • 2B: Podpovprečen dnevni prirast tekočega povprečja skupine. Posamezna telesna lastnost lahko izraziteje odstopa od zaželene. Delež progresivno gibljivih semenčic najmanj 55 %, morfološko spremenjenih semenčic do vključno 20 %.
 • 3A: Podpovprečni dnevni prirast tekočega povprečja skupine. Posamezna opazovana telesna lastnost izraziteje odstopa od zaželene. Delež progresivno gibljivih semenčic najmanj 50 %, morfološko spremenjenih semenčic do vključno 20 %.
 • 3B: Vsi ovni, ki ne izpolnjujejo pogojev za zgoraj navedene razrede. Ovni iz tega razreda se ne smejo uporabljati za pleme in se jih izloči (odda se jih za zakol).
 Ocene plemenjakov so oblikovane skladno z veljavnimi rejskimi programi.

V Sloveniji izvajamo lastno preizkušnjo (direktni test) za lastnosti rastnosti pri ovnih:

 • Na testni postaji PRC Logatec (za pasmi jezersko-solčavska ovca in oplemenjena jezersko solčavska ovca).
 • Na alternativni testni postaji Jezersko (za jezersko-solčavsko ovco) .
 • V C-testu, pri posameznih rejcih v pogojih reje (za plemenjake ostalih pasem ovc in koz).
  D

Ob nakupu plemenske živali kupec prejme ustrezne dokumente (poreklo/rodovnik in zootehniško spričevalo). Cena testiranega ovna je odvisna od testne postaje in od ocene plemenjaka.

Napovednik

Za trenutno razpoložljive testirane ovne preverite seznam s TP Logatec. Za več informacij pokličite na 051-487-868.