C – test v pogojih reje

Rejci, ki želijo izvajati C-test kontaktirajo koordinatorja rejske komisije in se dogovorijo za začetek testa.
Spremljanje rastnosti v pogojih reje za moška jagnjeta ali kozliče po odstavitvi imenujemo C-test. C-test se izvaja le pri izbranih rejcih, ki so vključeni v kontrolo porekla in proizvodnje in so pripravljeni izvajati C-test pod določenimi pogoji in pravili. V času testa se spremlja rastnost kandidatov s tehtanjem. Rejec plemenjake vzreja do predpisane telesne mase po rejskem programu za posamezno pasmo. Ob koncu testa ocenjevalna komisija plemenjake odbere, oceni in prizna za pleme ali izloči. Plemenjaki so last rejca, ki jih tudi proda za svoj račun.
Lastno preizkušnjo rastnosti v pogojih reje (C-test) opravljamo pri posameznih rejcih po ICAR-jevi »C« metodi, kar pomeni, da meritve in ocene živali v testu izvaja rejec v sodelovanju z DPORD.
Glavni namen preizkušnje je zagotoviti kakovostne plemenjake z izraženimi lastnostmi zunanjosti, ki se pri pasmi želijo ohranjati, z dobro sposobnostjo za rast in plodnost ter čimbolj objektivno oceniti genetske razlike med posameznimi živalmi v preizkušnji.
Kontaktni podatki za nakup so navedeni za posamezno žival.
VM2_4066

Ponudba testiranih ovnov in kozlov

Trenutno ni na voljo plemenskih živali, za več informacij se obrnite na kontaktno osebo.