Pravilniki

 • Pravilnik o identifikaciji in registraciji drobnice
 • Pravilnik o metodah za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih lastnosti ter metode za napovedovanje genetski vrednosti za čistopasemske plemenske ovce in koze
 • Pravilnik o sprejetju čistopasemskih plemenskih ovc in koz za pleme
 • Pravilnik o poreklu za čistopasemske plemenske ovce in koze, njihovo seme, jajčne celice in zarodke
 • Pravilnik o pogojih za vpis čistopasemskih plemenskih ovc in koz v rodovniško knjigo
 • Pravilnik o zootehniških standardih za čistopasemske plemenske ovce in koze
 • Pravilnik o pogojih za odobritev organizacij in priznanje drugih organizacij pri reji drobnice
 • Pravilnik o pogojih za priznanje rejskih organizacij, ki vodijo alu ustanavljajo rodovniško knjigo za čistopasemske plemenske ovce in koze
 • Pravilnik o zootehniških in genealoških pogojih za uvoz čistopasemskih plemenskih živali, njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov iz tretjih držav.
 • Pravilnik o zootehniških pregledih določenih plemenskih živali, njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov v prometu na območju držav članic Evropske unije
 • Pravilnik o medsebojnem sodeovanju med pristojnimi organi držav članic ter sodelovanje med njimi in Evropske komisije za zagozavljanja pravilnega izvajanja zootehniške zakonodaje
 • Pravilnik o zootehniških in genealoških pogojih za določene čistopasemske živali v prometu
 • Pravilnik o ohranjanju biotske raznovrstnosti v živinoreji