4. strokovni posvet Reja drobnice

POSVET DOBRNA

 

Program posveta

1. DAN, 23. november 2017

8.00–9.00        Registracija

9.00–9.30      Uvodni pozdravi

9.30–10.00    Predstavitev ukrepov Skupne kmetijske politike 2015–2020, pomembnih za rejce drobnice (T. Kvas-Majer)

10.00–10.20    Izbrana kakovost (MKGP)

10.20–10.40    Razprava

10.40–11.0O   Odmor za kavo

 

Sekcija I: GENETIKA IN SELEKCIJA

Vodji sekcije: Mojca Simčič in Simon Horvat

11.00–11.30    Posledice inbridinga (S. Horvat)

11.30–11.50    Določanje porekla pri drežniški pasmi koz (D. Pečovnik)

11.50–12.20    Genetska karakterizacija bovške ovce in istrske pramenke (M. Simčič)

12.20–12.40    Ocenjevanje lastnosti zunanjosti in telesne kondicije pri kozah (A. Cividini)

12.40–13.00    Razprava

13.00–14.30    Kosilo

 

Sekcija II: ZDRAVSTVENO VARSTVO IN REPRODUKCIJA DROBNICE

Vodja sekcije: Marjan Kosec

14.30–14.50    Notranji zajedavci pri drobnici (J. Ježek)

14.50–15.10    Bolezen modrikastega jezika (T. Malovrh in P. Hostnik)

15.10–15.30    Mastitis (A. Pengov)

15.30–15.50    Možnost vključitve umetnega osemenjevanja v reje koz in dosedanji rezultati (P. Klinc)

15.50–16.10    Biovarnost (J. Starič)

16.10–16.30    Razprava

16.30–17.00    Odmor za kavo

 

Sekcija III: PREHRANA IN TEHNOLOGIJA

Vodji sekcije: Angela Cividini in Marjeta Ženko

17.00–17.20    Posebnosti pri zauživanju ovc in koz (M. Ženko)

17.20–17.40    Vpliv tehnologije vzreje na kakovost jagnjetine (A. Cividini)

17.40–18.00    Koristi in omejitve mešane paše ovc in koz (M. Vidrih)

18.00–18.20    Značilnosti kozjega mleka ekološke in konvencionalne reje (P. Mohar Lorbeg, A. Čanžek Majhenič, P. Treven)

18.02–18.40    Razprava

20.00       Skupna večerja

 

2. DAN (24. november 2017)

Sekcija IV: EKONOMIKA IN TRŽENJE

Vodji sekcije: Irena Orešnik in Klavdija Kancler

8.00–8.20       Model za ocenjevanje stroškov prireje kozjega mleka – izdelava tehnoloških kart na podlagi slovenskih rej (B. Moljk in J. Brečko)

8.20–8.40      Pravilno označevanje proizvodov (M. Kos Skubic)

8.40–9.00      Sodobni izzivi pri trženju izdelkov iz mleka drobnice (I. Orešnik)

9.00–9.20      Ovčja volna v okviru čezmejnih in transnacionalnih EU programov (K. Kancler)

9.20–9.40      Razprava

9.40–10.00    Odmor za kavo

 

Sekcija V: OBNAŠANJE ŽIVALI

Vodji sekcije: Dušanka Jordan in Manja Zupan

10.00–10.20    Spremljanje obnašanja koz srnaste pasme na ravninskem pašniku (M. Zupan)

10.20–10.40    Obnašanje koz srnaste pasme v molzišču (P. Železnikar in M. Zupan)

10.40–11.00    Ocenjevanje dobrega počutja koz v reji z izpustom in brez izpusta (D. Jordan in M. Zupan)

11.00–11.20    Razprava

11.20–11.30    Odmor brez kave

 

Sekcija VI: PREDSTAVITEV DOBRIH PRAKS

Vodji sekcije: Marjana Cvirn in Roman Savšek

11.30–11.50    Ovčerejska kmetija Škander (U. Škander)

11.50–12.00    Predstavitev ARK kmetij in  (G. Osojnik Črnivec)

12.00–12.10    ARK kmetija Totter (C. Totter)

12.10–12.30    Šolanje ovčarskega psa (N. Bric)

12.30–13.00    Razprava in zaključek (M. Simčič, R. Savšek)

 

Kotizacija: 80 evrov, za vsakega naslednjega družinskega člana 60 evrov. Kotizacija za en dan znaša 50 evrov.

Kotizacija zajema: stroške organizacije posveta, kosilo, skupno večerjo z družabnim večerom, napitke med odmori in gradivo posveta.

 

Rok za prijave: 15. november 2017

na e-naslov: drobnica@km-z.si ali telefon: 00 386 (0)41 680 551.

Prijava bo veljavna po plačilu kotizacije na transakcijski račun:

Zveza društev rejcev drobnice Slovenije, Rodica, Groblje 3, 1230 Domžale

IBAN: SI56 1918 0500 1149 391

Koda namena: OTHR

Referenca: SI 00 14-2017

Vse ostale informacije dobite na: drobnica@km-z.si (Marjana Cvirn), 01 320 38 47 (Polonca Zajc), 01 320 39 26 (Angela Cividini).

 

Rezervacije prenočišča:

Recepcija Term Dobrna: 00 386 (0)3 78 08 110 ali info@terme-dobrna.si.

Cena za prenočitev z zajtrkom za eno osebo je 24 evrov v hotelu Park in 29 evrov v hotelu Vita in vključuje neomejeno kopanje v bazenih in še nekatere dejavnosti, ki jih ponujajo Terme.

Cena je za udeležence posveta zagotovljena za prijave do 15. novembra 2017. Po tem datumu veljajo redne cene Term Dobrna.