5. strokovni posvet Reja drobnice v Dobrni

 

Zveza društev rejcev drobnice Slovenije skupaj z Oddelkom za zootehniko Biotehniške fakultete v Ljubljani,

Kmetijsko gozdarsko zbornico in revijo Drobnica

prireja 5. strokovni posvet Reja drobnice,

ki bo 21. in 22. novembra 2019 v Dobrni.

Vljudno vabljeni.

 

 

Program posveta:

  1. DAN, 21. november 2019

8.00–9.00        Registracija

 

9.00–9.30      Uvodni pozdravi

9.30–10.00    Predstavitev ukrepov Skupne kmetijske politike 2021–2027, pomembnih za rejce drobnice (MKGP)

10.00–10.3 0   Razprava

 

10.30–11.0O   Odmor za kavo

 

Sekcija I: GENETIKA IN SELEKCIJA

Vodji sekcije: Klavdija Kancler in Simon Horvat

11.00–11.20    Predstavitev nove uredbe o reji živali (M. Simčič)

11.20–11.40    Koagulacijske lastnosti kozjega mleka (P. Treven)

11.40–12.00    Kakovost volne jezersko-solčavske ovce (M. Simčič)

12.00–12.20    Genetska karakterizacija drežniške koze (N. Pogorevc)

12.20–13.00    Razprava

13.00–14.30    Kosilo

 

Sekcija II: PREHRANA IN TEHNOLOGIJA

Vodja sekcije: Angela Cividini in Meta Ženko

14.30–14.50    Izkušnje pri dokrmljevanju jagnjet na večjo telesno maso (M. Mis)

14.50–15.10    Vpliv dokrmljevanja na zauživanje voluminozne krme (M. Ženko)

15.10–15.30    Ocenjevanje ustreznosti krmnih obrokov za drobnico na podlagi vsebnosti sečnine v mleku (J. Verbič)

15.30–15.50    Paša ovc in ukrepi za spremembo preference zauživanja zelinja (M. Vidrih)

15.50–16.20    Razprava

16.20–17.00    Odmor za kavo

 

Sekcija III: PLENILCI

Vodji sekcije: Marjana Cvirn in Roman Savšek

17.00–17.30    Sobivanje s plenilci (P. Skoberne)

17.30–18.00    Razprava

20.00       Večerja s podelitvijo Zagožnovega priznanja

 

  1. DAN, 22. november 2019

Sekcija IV: ZDRAVSTVENO VARSTVO

Vodji sekcije: Mojca Simčič, Jožica Ježek

8.00–8.20       Pregled veterinarskih pogojev za trgovanje z drobnico v povezavi z aktualnimi boleznimi (U. Galjot)

8.20–8.40       Statusi in pogoji za premike drobnice v zvezi s klasičnim praskavcem (I. Ambrožič)

8.40–9.00       Klostridioza (J. Ježek)

9.00–9.20       Lahko rastline zaščitijo drobnico pred zajedavci? (D. Štabuc)

9.20–9.40       Razprava

9.40–10.00     Odmor

 

Sekcija V: EKONOMIKA IN TRŽENJE

Vodji sekcije: Angela Cividini in Klavdija Kancler

10.00–10.20    Primerna kakovost klavnih trupov za trg (A. Cividini)

10.20–10.40    Gospodarsko križanje oplemenjene jezersko-solčavske in teksel pasme ovc (G. Sevčnikar)

10.40–11.00    Izpolnjevanje pogojev za izplačila denarnih podpor s področja reje drobnice (A. Ivačič)

11.00–11.20    Razprava

11.20–11.40    Odmor

 

Sekcija VI: PREDSTAVITEV DOBRIH PRAKS

Vodji sekcije: Marjana Cvirn in Roman Savšek

11.40–12.00    Predstavitev DRD Zgornjega Posočja (M. Kalčič)

12.00–12.20    Predstavitev ekološke kozjerejske kmetije Planko & Kleh (M. Planko)

12.20–12.40    Predstavitev EIP projekta (A. Cividini)

12.40–13.00    Razprava in zaključek (M. Simčič, R. Savšek)

 

Kraj: Dobrna, Terme Dobrna

 

Kotizacija: 80 evrov, za vsakega naslednjega družinskega člana 60 evrov. Kotizacija za en dan znaša 50 evrov.

Kotizacija zajema: stroške organizacije posveta, kosilo, skupno večerjo z družabnim večerom, napitke med odmori in gradivo posveta.

 

Rok za prijave: 5. november 2019

na e-naslov: drobnica@km-z.si ali telefon: 00 386 (0)41 680 551.

Prijava bo veljavna po plačilu kotizacije na transakcijski račun:

Zveza društev rejcev drobnice Slovenije, Rodica, Groblje 3, 1230 Domžale

IBAN: SI56 1918 0500 1149 391

Koda namena: OTHR

Referenca: SI 00 2122-2019

Vse ostale informacije dobite na: drobnica@km-z.si (Marjana Cvirn), 01 320 38 47 (Polonca Zajc), 01 320 39 26 (Angela Cividini).

Rezervacije prenočišča:

Recepcija Term Dobrna: 00 386 (0)3 78 08 110 ali info@terme-dobrna.si.

Cena za prenočitev z zajtrkom za eno osebo je 25 evrov v hotelu Park in 30 evrov v hotelu Vita ter vključuje neomejeno kopanje v bazenih in še nekatere dejavnosti, ki jih ponujajo Terme.

Cena je za udeležence posveta zagotovljena za prijave do 5. novembra 2019. Po tem datumu veljajo redne cene Term Dobrna.