Izobraževanje – zaščita živali pri usmrtitvi

Vabimo vas na izobraževanje za pridobitev potrdila o usposobljenosti v skladu z 21. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1099/2009 o zaščiti živali pri usmrtitvi (osnovno in obnovitveno usposabljanje) – C. DOMAČI PREŽVEKOVALCI (domače govedo, ovce, koze), PRAŠIČI, KOPITARJI…

Obrazec za prijavo

Priloga 1 Obrazec za prijavo na usposabljanje

Urnik

Urnik 08.06.2019 C._Domači_PREŽVEKOVALCI, PRAŠIČI, KOPITARJI (1) UREDBA SVETA (ES) št. 1099 2009 CELEX_32009R1099_SL_TXT

Uredba o izvajanju Uredbe o zaščiti živali pri usmrtitvi

Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o zaščiti živali pri usmrtitvi

Poročilo o uspešnosti dela

Priloga 3 Poročilo o ocenjeni uspešnosti dela osebe pod mentorskim nadzorom Urnik 08.06.2019 C._Domači_PREŽVEKOVALCI, PRAŠIČI, KOPITARJI

Vse priloge

FW__OBJAVA__Izobraževanje_za_pridobitev_potrdila_o_usposobljenosti_v_skladu_z_21._členom_Uredbe_Sveta_(ES)_št._1099_2009_o_zaščiti_živali_pri_usmrti