Novi vstopi v ukrep KOPOP in GEN_PAS v letu 2019

Na spletni strani Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
je objavljeno sporočilo za javnost, ki omogoča vstop v Program razvoja podeželja torej v KOPOP in GEN_PAS.
Več o tem najdete na spletni strani Program razvoja podeželja
oziroma se obrnite na svojega kmetijsekga svetovalca.