Pomoč ovčerejcu

Narasla Kolpa je sredi septembra ovčerejcu Marku Grubaču iz Rosalnic pri Metliki,

ki je drobnico pasel ob Kolpi, odnesla približno tristo ovc.

Zveza društev rejcev drobnice Slovenije želi rejcu pomagati, zato prosi člane,

naj mu podarijo ovco ali jagnje in mu tako pomagajo, da obnovi trop.

Če lahko pomagate, pokličite rejca na telefon 041697864.

 

Hvala.

ZDRDS