POMOČ REJCEM DROBNICE, PRIZADETIM V POPLAVAH

 

Na Zvezi društev rejcev drobnice Slovenije zbiramo ponudbe za nudenje pomoči rejcem drobnice, ki so jih prizadele poplave ali plazovi.

Če vas neurje ni prizadelo in lahko nudite pomoč, vas prosimo, da nam sporočite vrsto pomoči, ki jo lahko nudite, in v kakšni obliki:

  • voluminozna krma,
  • druga krma,
  • živali,
  • kmetijska mehanizacija,
  • delovna sila,
  • gradbena mehanizacija,
  • pomoč v obliki prevozov,
  • finančna pomoč,
  • drugo.

 

Vse kmetije, ki potrebujete pomoč ali poznate sosednjo kmetijo, prizadeto zaradi poplave ali plazu, prav tako lahko sporočite vrsto pomoči, ki jo potrebujete, na Zvezo društev rejcev drobnice Slovenije.

Vse informacije zbiramo na:

drobnica@km-z.si ali 041-680-551 (Marjana Cvirn).