Popis in registracija drobnice v CRD (Centralni Register Drobnice)

NOVO Popis in registracija drobnice v CRD (Centralni Register Drobnice)

 

Vse individualno označene ovce in koze v Sloveniji morajo biti popisane in registrirane v CRD najpozneje do 31.1.2023.

 

Za izvedbo načina popisa in registracije živali v CRD lahko rejec (izvajalec dejavnosti) izbere tri možnosti:

1. Popis in registracijo živali v CRD v celoti izvede sam.

2. Rejec izvede popis živali sam, registracijo v CRD pa izvede izbrani izvajalec (na območju KGZS zavod GO je to Oddelek za živinorejo).

3. Popis in registracijo živali v celoti izvede izbrani izvajalec (Oddelki za živinorejo pri KGZS).

 

Rejcem svetujemo, da popis in registracijo opravijo čimprej, saj bodo na to vezani Ukrepi iz programa razvoja podeželja, ki se nanašajo na drobnico:

dobrobit živali-drobnica, KOPOP (GEN PAS, planinska paša), sheme kakovosti.

 

Povzeto preko KGZS, KGZ Nova Gorica