POSVET REJA DROBNICE

ZDRDS_POSVET_Dobrna_2022

Vljudno vabljeni na Posvet Reja drobnice, ki bo

12. in 13. maja 2022

v Termah Dobrna

Program

  1. DAN, 12. maj 2022

8.00–9.00      Registracija

9.00–9.15      Uvodni pozdravi

9.15–9.45      Predstavitev ukrepov Skupne kmetijske politike 2021–2027, pomembnih za rejce drobnice (MKGP)

9.45–10.15    Sprememba Pravilnika o identifikaciji in registraciji živali (M. Drobnič)

10.15–10.45    Razprava

10.45–11.20    Odmor za kavo

Sekcija I: REZULTATI EIP

Vodji sekcije: Angela Cividini in Meta Ženko

11.20–11.40    Predstavitev projekta (A. Cividini)

11.40–12.00    Vpliv pasme, spola in dokrmljevanja na rast in klavne lastnosti jagnjet (A. Komprej)

12.00–12.20    Vpliv odstavitve na rast in klavne lastnosti jagnjet (M. Bizjak)

12.20–12.40    Vpliv tehnologije reje na klavne lastnosti jagnjet in kakovost mesa (A. Cividini)

12.40–13.00    Razprava

13.00–14.30    Kosilo

Sekcija II: EKONOMIKA IN TRŽENJE EIP

Vodji sekcije: Tatjana Čop in Damjan Jerič

14.30–14.50    Vpliv zorenja na senzorične lastnosti mesa (M. Lušnic Polak)

14.50–15.10    Razsek jagnječjega trupa in kulinarična priprava mesa (J. Zalar)

15.10–15.30    Gospodarnost reje drobnice s poudarkom na pitanju jagnjet za meso (D. Jerič)

15.30–15.50    Neposredno trženje (T. Čop)

15.50–16.10    Načrt trženja mesa drobnice (T. Verhovnik)

16.10–16.30    Razprava

16.30–16.50    Odmor za kavo

Sekcija III: GENETIKA IN SELEKCIJA

Vodji sekcije: Klavdija Kancler in Mojca Simčič

16.50–17.10    Barvni vzorci drežniške koze (S. Horvat)

17.10–17.30    Celoletna poliestričnost pri ovcah (M. Gerželj)

17.30–17.50    Ocenjevanje omišičenosti z merjenjem z ultrazvokom (M. Rom)

17.50–18.10    Mlečnost pri kozah in vplivi nanjo (M. Simčič)

18.10–18.30    Razprava

20.00       Večerja s podelitvijo Zagožnovega priznanja

2. DAN, 13. maj 2022

 

Sekcija IV: ZDRAVSTVENO VARSTVO

Vodji sekcije: Mojca Simčič in Jožica Ježek

9.00–9.20     Presnovne bolezni drobnice (J. Ježek)

9.20–9.40     Pomembne bolezni osrednjega živčevja pri drobnici (P. Juntes)

9.40–10.00   Tehnologija paše za učinkovito zmanjševanje parazitoz pri kozah (J. Ježek)

10.00–10.20   Učinek taninov na proizvodne lastnosti pri drobnici mlečnih pasem (G. Šen)

10.20–10.40   Razprava

10.40–11.00   Odmor

Sekcija V: PLENILCI

Vodji sekcije: Aleš Hvalc in Evgen Gerželj

11.00–11.20    Ukrepanje rejca po napadu zveri (A. Sila)

11.20–11.40    Aktivnosti in stanje na področju zveri (A. Hvalc)

11.40–12.00    Razprava

12.00–12.30    Odmor

Sekcija VI: PREDSTAVITEV DOBRIH PRAKS

Vodji sekcije: Marjana Cvirn in Roman Savšek

12.30–12.50    Koristi reje drobnice za drevesno-pašno rabo (M. Vidrih)

12.50–13.10    Predstavitev ovčerejske kmetije Hobič (J. Hobič)

13.10–13.30    Predstavitev ovčerejske kmetije Na Hmenic’ (J. Podobnik)

13.30–14.00    Razprava in zaključek (M. Simčič, R. Savšek)

Kotizacija:

80 evrov, za vsakega naslednjega družinskega člana 60 evrov.

Kotizacija za en dan znaša 50 evrov.

Kotizacija zajema: stroške organizacije posveta, kosilo, skupno večerjo z družabnim večerom, napitke med odmori in gradivo posveta.

Rok za prijave:

  1. april 2022 na e-naslov: drobnica@km-z.si ali telefon: 00 386 (0)41 680 551.

Prijava bo veljavna po plačilu kotizacije na transakcijski račun:

Zveza društev rejcev drobnice Slovenije, Rodica, Groblje 3, 1230 Domžale

IBAN: SI56 1918 0500 1149 391

Koda namena: OTHR

Referenca: SI 00 1819-2021

Vse ostale informacije dobite nadrobnica@km-z.si (Marjana Cvirn), 01 320 38 47 (Polonca Zajc), 031 343 921 (Marjeta Ženko), 041 386 070 (Klavdija Kancler).

Rezervacije prenočišča:

Recepcija Term Dobrna: 00 386 (0)3 78 08 110 ali info@terme-dobrna.si.

Cena za prenočitev z zajtrkom je za udeležence posveta znižana, zato ob rezervaciji navedite, da ste udeleženec posveta Reja drobnice.

Za plačilo lahko unovčite turistični bon.