Prvi del programa usposabljanja v okviru projekta EIP-meso drobnica, 5. marec 2019 ob 10.00, Viteška dvorana, Rodica

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko vabi rejce drobnice na

strokovno izobraževanje v okviru EIP projekta

‘Reja različnih pasem drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti”,

ki bo v torek, 5. marca 2019, ob 10.00 uri v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko, Groblje 3, Domžale

UDELEŽBA JE BREZPLAČNA!

Prijave na udeležbo: angela.cividini@bf.uni-lj.si  ali  01-3203-926, najkasneje do 1.3.2019

Teme predavanj:

  • Vpliv tehnologije reje na klavne lastnosti in kakovost mesa drobnice, viš. pred. dr., Angela Cividini, BF, Oddelek za zootehniko
  • Kako pomembno je ravnanje z živalmi pred in med klanjem, viš. pred. dr., Angela Cividini, BF, Oddelek za zootehniko
  • Vpliv hlajenja na kakovost mesa, asist. dr. Mateja Lušnic Polak, BF, Oddelek za živilstvo
  • Predelava in kakovost izdelkov, izr. prof. dr. Tomaž Polak, BF, Oddelek za živilstvo
  • Predstavitev možnosti za zakol drobnice in prodajo mesa ter mesnih  izdelkov  v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Irena Kos, univ. dipl. inž. živil. teh., KGZS Zavod Celje