ANKETA ZA REJCE DROBNICE

Spoštovani,
na vas se obračamo s prošnjo o sodelovanju v raziskavi,

saj nam lahko le vi pomagate ugotoviti,

kakšno mnenje imate rejci o različnih sistemih uhlevitve živali.
Raziskavo izvajamo v okviru CRP projekta »Razvoj trajnostnih konceptov gradenj hlevov«,

ki ga financirata Javna agencija za raziskovalno dejavnost (ARRS) in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS (MKGP).

Sodelovanje v anketi je prostovoljno in anonimno. Izpolnjevanje ankete vam bo vzelo približno 15 minut.

Vsem, ki ste anketo v preteklih dneh že izpolnili, se iskreno zahvaljujemo.

Prosimo, kliknite na povezavo do ustreznega spletnega vprašalnika, glede na vrsto drobnice, ki jo redite:

 

ZA OVCE: https://forms.gle/nmLE9R4MSVFmg2Z67
ZA KOZE: https://forms.gle/ESHXW1npGwjEDJM16
Za vaše sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujemo!

 

Doc. dr. Mojca Simčič s sodelavci Enote za rejo drobnico in člani projektne skupine

Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
Oddelek za zootehniko
Groblje 3
1230 Domžale