Novosti- za vse rejce drobnice

Novosti s področja identifikacije in registracije drobnice za vse imetnike drobnice,

so dostopna na spletni strani Republike Slovenije- gov.si

na povezavi

Postopek identifikacije in registracije drobnice | GOV.SI