Pogovori ob siru- vabljeni

Vabilo!

Vučji ogrizek

Združenje kmečkih sirarjev Slovenije praznuje 25. obletnico delovanja. V tem času so dosegli izjemne uspehe na področju dviga ravni strokovnega znanja, kar je ključno za vrhunsko kakovost mlečnih izdelkov. Četrt stoletja zavzemanja za boljše podporno okolje za kmečko sirarstvo je prineslo tudi večjo prepoznavnost pristnih domačih sirov na slovenskem trgu. Siri imajo pomembno vlogo v prehrani, obenem pa s seboj nosijo stoletja tradicije in bogato kulturno dediščino. Z rejo živali, ki je ponekod edina možna kmetijska panoga, kmetje ohranjajo obdelano kulturno krajino, s preprečevanjem zaraščanja ohranjajo biotsko pestrost hkrati pa zmanjšujejo možnost nastajanja požarov. Slovenski kmečki sirarji petindvajseto obletnico svojega združenja obeležujejo s tematskimi pogovori ob siru, ki potekajo od 20. avgusta do 27. septembra na petih sirarskih kmetijah. Teme pogovorov niso zgolj strogo kmetijske, pač pa odstirajo širši pogled na družbo.

Več informacij o dogodku najdete na spodnji povezavi

Vabilo_pogovor ob siru_Bela krajina