Spremembe glede zahtev za odstranitev snovi s specifičnim tveganjem

Obveščamo vas, da je prišlo do spremembe Priloge V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 glede zahtev za odstranitev snovi s specifičnim tveganjem pri malih prežvekovalcih  UL L 174, 10.7.2018, str. 12–14. Sprememba Uredbe  začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu  –torej 30. 7. 2018.

Od 30.7.2018 dalje, se pri malih prežvekovalcih kot SRM odstrani samo še lobanja, vključno z možgani in očmi ter hrbtenjača ovc in koz starejših od 12 mesecev. Vito črevo in vranica ovc in koz vseh starosti nista več SRM, kar pomeni, da pri jagnjetih do 12 meseca ni več SRM,  so pa klavnice in rejci, ki izvajajo zakol za lastne potrebe, dolžni kot ŽSP kategorija 2,  kategorizirati neizpraznjeno in neočiščeno črevesje in ga oddati koncesionarju.

Opredelitev tkiv s specifičnim tveganjem (SRM)

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/tse_transimsivne_spongiformne_encefalopatije/opredelitev_tkiv_s_specificnim_tveganjem_srm_in_odstranjevanje_srm/

 

Rokovanje z živalskimi stranskimi proizvodi, ki nastanejo pri zakolu za lastno domačo porabo
http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zivalski_stranski_proizvodi/rokovanje_z_zivalskimi_stranskimi_proizvodi_ki_nastanejo_pri_zakolu_za_lastno_domaco_porabo/

 

Novejši podatki so dostopni na spodnji spletni povezavi

https://www.gov.si/teme/rokovanje-z-zivalskimi-stranskimi-proizvodi-ki-nastanejo-pri-zakolu-za-lastno-domaco-porabo/