Vezana dohodkovna podpora za rejo drobnice

Obvestilo:
“Intervencija Vezana dohodkovna podpora za rejo drobnice

Pri vezani dohodkovni podpori za rejo drobnice je pri pogojih upravičenosti določeno tudi obdobje obvezne reje, od 15.3. do 31.7.2023, ko mora posamezna žival iz zahtevka ostati v reji na KMG. V obdobje obvezne reje se kot upravičen premik lahko šteje le premik na pašo na planino ali skupni pašnik oziroma premik na razstavo, sejem. Tudi tovrstni premik mora biti sporočen v skladu s pravili o identifikaciji in registracije drobnice, sicer je nosilec KMG deležen upravnih sankcij pri plačilu.

Opažamo pa, da je kar nekaj živali drobnice, ki so bile prisotne na KMG na prvi dan obdobja obvezne reje, v času, ko bi morala drobnica ostati na KMG, že premaknjenih na drugo KMG.

Zato bi prosili, da nosilce KMG ponovno opozorite, da se premik drobnice na drugo KMG v času obdobja obvezne reje šteje kot umik zahtevka in nosilec KMG za to žival ne bo prejel plačila. Premik drobnice iz zahtevka na drugo KMG lahko vpliva tudi na doseganje vstopnega pragu, ki pri intervenciji znaša vsaj 14 živali drobnice. Če vstopni prag ni zagotovljen cel čas obdobja obvezne reje nosilec KMG ne bo upravičen do izplačila tudi za ostalo drobnico na KMG. Z vzpostavitvijo sledljivosti po ID posamezne živali drobnice v CRD se namreč od leta 2023 spremljajo premiki posamezne živali drobnice (enako kot pri govedu).  Podarili bi tudi, da v skladu z EU zakonodajo nadomestitve pri vezani dohodkovni podpori ne pridejo v poštev. ”
Torej, zlasti želimo rejce ponovno opozoriti, da je pri intervenciji določeno obdobje obvezne reje, ko mora žival ostati na KMG _ razen paša na planini ali skupnem pašniku, sejem, razstava_ in da se spremlja premike po posamezni ID živali drobnice, ki so na zahtevku ter da morajo biti vsi premiki sporočeni v skladu s pravili o identifikaciji in registraciji drobnice. Opažamo namreč kar nekaj premikov na drugo KMG.”

 

Prejeto preko e-pošte, dne 13.6.2023 s strani MKGP