Zbiranje predlogov za Zagožnovo priznanje

Sporočamo vam, da se zbirajo predlogi za Zagožnovo priznanje.

Upoštevani bodo le predlogi, ki bodo poslani najkasneje do 30.9.2019.

Predlogi morajo biti pisno utemeljeni in morajo vsebovati:

  • osnovne podatke o predlagatelju,
  • podatke o predlaganem kandidatu za priznanje,
  • utemeljitev predloga,
  • podpis predlagatelja.

Predloge za podelitev priznanja pošljite v zaprti ovojnici na naslov:

Zveza društev rejcev drobnice Slovenije, Groblje 3, 1230 Domžale, s pripisom “Zagožnovo priznanje”.

 

doc01922920190521100828_001