Letni terminski načrt trženja, ki se nanaša na vzpostavitev izdelka, ki je konfekcioniran kos mesa ali predpakirano meso za hitro uporabo in na elemente tržnega spleta:

AKTIVNOST/MESEC jan febr mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
Priprava letnega načrta trženja
Letni načrt trženja 2023
Izdelek
Konfekcionirana in predpakirana jagnjetina – vzpostavitev procesa
Razvoj embalaže in pakiranja
Vzpostavitev sistema stalne kakovosti in monitoring
Produkcija promocijskih gradiv
Nova spletna stran, zgodbe in predstavitve rejcev, koristne informacije, recepti, datumi neposredne prodaje mesa po kmetijah
Fotografiranje kmetij, rejcev pri opravilih, kulinarike, posameznih kosov svežega mesa, izbor fotografij za promocijo
Tipski oglas za družbena omrežja, plakat za Tržni dan
Distribucijske poti
Prodajno pismo za klavnice, mesnice in trgovce
Vključitev konfekcioniranega mesa v spletne trgovine
Oprema prodajnega mesta
Tabla pri rejcih, usmerjevalna tabla ob cesti
Označbe jagnjetine na prodajnih policah, plakat v mesnicah ali v klavnici
Tržno komuniciranje  jan feb mar apr  maj  jun  jul  avg  sep  okt  nov  dec
Digitalni marketing
vzpostavitev profila in Facebook objave
vzpostavitev profila in Instagram objave
Google oglaševanje in oglaševanje na družbenih omrežjih
Oglaševanje na spletnih straneh
Vzpostavitev kanala na YouTube, objave
Video vsebine (priprava jedi, razrez mesa)
Video o načinu življena živali na kmetiji
Osebna prodaja
Priprava baze mesnic, trgovcev, klavnic
Priprava prodajnega pisma in predstavitve
Osebni obiski mesnic, klavnic, trgovcev
Neposredna prodaja na kmetiji
Dostavni avtomobili
Pospeševanje prodaje
Pospeševanje prodaje z e-novicami, posebnimi ponudbami, nagradnimi igrami
Stojnice na tržnici ali v nakupovalnih središčih
Degustacija mesa drobnice na dogodkih
Kampanja za lansiranje predpakiranega mesa
Odnosti z javnostjo
Sodelovanje v oddaji Dobro jutro, Ljudje in zemlja, Masterchef
Objava Tržnega dni na kmetiji po lokalnem radiu
Članek v časopisu
Dogodki
Posvet o reji drobnice – predavanje
Obisk kmetije za trgovce, mesnice in klavnice
Promocija na sejmu MOS, AGRA
Promocija na kulinaričnih dogodkih
Merjenje učinkovitosti
Odziv na oglaševanje in promocijske aktivnosti
Merjenje doseganja tržnih ciljev