Mednarodni kmetijsko živilski sejem- AGRA

Od 24. do 29. avgusta 2019 bo potekal 57. mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni.

“Sejem AGRA bo predstavil vrhunske dosežke s področja kmetijske mehanizacije, gozdarske opreme, vinogradništva, vinarstva in sadjarstva, semena in sadike, sredstva za prehrano in varstvo rastlin, za prehrano in zaščito živali, za dvig naravne rodovitnosti tal in odpornosti živali, krmne mešanice, opremo za proizvodnjo in pripravo hrane, eko živila, vina iz klasično in ekološko pridelanega grozdja, naprave za zajem in uporabo energije iz obnovljivih virov … Ponujal bo prehranske izdelke in pijače, nagrajene na mednarodnih ocenjevanjih kakovosti pod okriljem sejma, najboljše izdelke živilskopredelovalne industrije ter odlične pridelke in izdelke slovenskih kmetij.”

Tudi letos se bo predstavila Javna služba nalog genske banke v živinoreji (hala D2) z razstavo avtohtonih pasem domačih živali ter z izbranimi razstavljalci.

Ter člani Zveze društva rejcev drobnice Slovenije s svojimi izdelki iz mleka in mesa drobnice (hala D4) ter z razstavo ovc in koz.

20180829_182141