Drežniški kozliči- naprodaj

Na razpolago so trije letošnji drežniški kozliči, ki so odbrani za pleme in ocenjeni.

Kontakt rejca (Pišece pri Brežicah)   040303987

810976 810977 810983