Kupim mladiče burskih koz

Kupim od 5 do 7 mladic burskih koz za nadaljnjo rejo. 041 417 678