Menjam burskega kozla

Zaradi mladih kozlic ki so v sorodu z kozlom, bi menjal kozla z burskim kozlom. Kozel je miren in vajen električnega pastirja.
Dosegljiv na 031 816 961