Menjam Burskega kozla

Zaradi mladih kozlic ki so v sorodu z kozlom, bi menjal kozla z burskim kozlom.
Kozel je miren in vajen električnega pastirja.