Odkup kozličkov

Zveza društev rejcev drobnice Slovenije se je dogovorila za odkup jagnjet in kozličkov z Loškimi mesninami iz Škofje Loke. Rejci, ki ste člani zveze in imate jagnjeta in kozličke za prodajo, pokličite koordinatoja odkupa:

Roman Savšek, 040 663 563.

Odkupna cena za kilogram klavnega trupa brez glave in drobovine je 5,70 EUR + pavšal oz. DDV.

Masa trupov je od 9 do 18 kg. Rok plačila je 30 dni.