Razvoj direktne prodaje

V okviru projekta se izvajajo dejavnosti za namen razvoja neposredne prodaje na domu ter za namen promocije mesa drobnice in povečanje prepoznavnosti tovrstnega mesa

Promocijska aktivnost na KMG Uroš Macerl, 26.4.2020