Razvoj direktne prodaje

V okviru projekta se izvajajo dejavnosti za namen razvoja neposredne prodaje na domu ter za namen promocije mesa drobnice in povečanje prepoznavnosti tovrstnega mesa

Promocijska aktivnost na KMG Uroš Macerl, 26.4.2020

PROMOCIJSKI LETAK KMETIJE ZELENA TRAVA

PROMOCIJSKA AKTIVNOST – PRIPRAVA JEDI IZ JAGNJETINE

Promocijska aktivnost na kmetiji Timotej Kovač

Istrska pramenka - matični trop za križanje z dorper pasmo

MODERIRANA DELAVNICA – NAČRT TRŽENJA MESA DROBNICE ZA ČLANE PARTNERSTVA, 7.10.2021

9.00 – 9.30 Pregled rezultatov tržne analize

viš. pred. dr. Angela Cividini, Damjan Jerič, univ.dipl.inž.kmet.

9.30 -10.15

 

Predavanje: Trženje kmetijskih izdelkov, pomen dobre zgodbe in primeri dobre prakse, izhodišča in koncept Načrta trženja mesa drobnice

Tanja Verhovnik, agencija Verus d.o.o.

10.15 – 10.30 ODMOR
10.30 – 11.15 Delavnica: Izdelava načrta trženja mesa in izdelkov iz mesa drobnice, aktivno sodelovanje članov
Tanja Verhovnik, agencija Verus d.o.o.

PLAKAT-OSNOVNI KOSI KLAVNEGA TRUPA JAGNJETA