Praktični preizkusi

Na kmetijah sodelujočih partnerjev v projektu se v letih 2019 in 2020 izvajajo praktični preizkusi tehnologij reje. Zaradi različnih tehnologij reje je pričakovana tudi večja variabilnost v kakovosti klavnih trupov drobnice (velika variabilnost v telesni masi in starosti živali ob zakolu, masi klavnih trupov, mesnatosti in zamaščenosti klavnih trupov) zaradi česar je pričakovan tudi slabši interes klavniško predelovalne industrije po tovrstnem mesu.

V letu 2019 smo preizkušali obstoječe, tradicionalne tehnologije reje ter njihov vpliv na rast jagnjet, klavne lastnosti in kakovost mesa.

V letu 2020 pa skušamo obstoječe tehnologije reje izboljšati in preveriti njihov vpliv na rast jagnjet, klavne lastnosti in kakovost mesa.

Za izboljšanje tehnologije reje jagnjet in kozličev za meso iščemo rešitve v samem načinu reje, načinu pitanja, pitanju na večjo težo, gospodarskem križanju, času odstavitve, dokrmljevanju…